Seznam oprávněných osob k nakládání s odpady na území Libereckého kraje včetně jejich povolených odpadů

Seznam oprávněných osob k nakládání s odpady včetně jejich povolených odpadů, které vydal Krajský úřad Libereckého kraje

Na těchto stránkách naleznete informace o oprávněných osobách, kterým byl Krajským úřadem Libereckého kraje udělen souhlas k provozování zařízení (včetně mobilních) k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů dle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Jsou zobrazeny informace pouze z platných souhlasů, včetně seznamu povolených odpadů.
  • Zobrazit dle typu zařízení
    Zobrazí se nové okno s možností výběru předdefinované skupiny zařízení s možností omezení dle územní jednotky. Např. kompostárny, drtící linky, sběrná místo autovraků, zpracování elektroodpadů atd.
  • Zobrazit dle přijímaných odpadů
    Zobrazí se nové okno s možností výběru předdefinované skupiny odpadů s možností omezení dle územní jednotky. Např. Odpady ze zdravotnictví, Komunální odpady, stavební odpady atd.
  • Ruční nadefinování podmínek
    Zobrazí se nové okno s možností vytvoření uživatelského přehledu. Možnost ruční definice podmínky na katalogové číslo odpadu, kód zařízení a územní jednotku
Zobrazované informace doporučujeme ověřit u oprávněných osob.

Upozornění:
Údaje o zařízeních jsou aktuální ke dni 29. 4. 2016.
Na základě zákona č. 223/2015 Sb., kterým se změnil zákon o odpadech, jsou povolená a provozovaná zařízení odesílána do celorepublikového Registru zařízení v ISOH - https://isoh.mzp.cz/. Po naplnění tohoto registru bude spuštěna na stránkách Libereckého kraje nová webová aplikace se zobrazováním zařízení povolených Krajským úřadem Libereckého kraje.

Vytvořil © 2000-2017 inisoft s.r.o.
inisoft
Verze 9.3.2.0
poslední editace databáze: 17.3.2017 9:00:17

Krajský úřad Libereckého kraje - U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
tel.: 485 226 469 - sekretariát ředitele, fax.: 485 226 330
kontaktní centrum: 485 226 111

Liberecký kraj - U Jezu 642/2a 461 80 Liberec 2
tel: 485 226 301 - sekretariát hejtmana, fax: 485 226 330
IČ: 70891508, Účet: 19-7964200287/0100